ogrodzenie od sąsiada można postawić na własnej działce lub na granicy

Dobry sąsiad może być skarbem, zły – przekleństwem. Nawet jednak gdy obok mieszka osoba, która wyróżnia się złotym sercem, wielu z nas zechce ogrodzić swoją działkę. Najwięcej pytań przy stawianiu ogrodzenia wiążę się właśnie ze stawianiem bariery od strony sąsiada. Możliwe są dwie opcje: ogrodzenie od sąsiada w granicach własnej działki oraz na granicy dwóch sąsiednich działek. Które z nich wybrać? Jakie przepisy regulują stawianie takiego ogrodzenia? Sprawdź!

Ogrodzenie od sąsiada w granicach własnej działki

To koncepcja zdecydowanie łatwiejsza w realizacji. Kiedy bowiem stawiamy ogrodzenie od sąsiada na własnej działce, wszystkie decyzje podejmujemy samodzielnie. Nie trzeba przejmować się opiniami sąsiada ani uzyskiwać jego zgody na budowę.

Najważniejszym założeniem ogrodzenia w granicach własnej działki jest to, by żaden jego element nie znajdował się na samej granicy ani na terenie należącym do sąsiada. W razie wątpliwości warto sprawdzić, którędy dokładnie przebiega granica sąsiadujących działek. Przepisy nie przewidują natomiast żadnego odstępu od posesji sąsiada, ogrodzenie może więc zaczynać się nawet centymetr od granicy.

Przy stawianiu ogrodzenia na własnej posesji ponosimy wszelkie koszty związane z jego budową oraz utrzymaniem. Zgodnie z prawem budowlanym właściciel musi dbać o dobry stan techniczny bariery, ale także używać jej “z poszanowaniem zasad ochrony środowiska”. Ogrodzenie jest bowiem traktowane przez prawo jako tzw. urządzenie budowlane. Podlega więc tym samym regulacjom, co budynek, który otacza.

Kiedy stawiamy ogrodzenie od sąsiada w granicach własnej działki, musimy zastosować się do ogólnych przepisów dotyczących stawiania ogrodzeń. Zgodnie z nimi, maksymalna wysokość takiej bariery, na którą nie potrzeba pozwolenia, to 220 centymetrów. Budowę wyższego trzeba zgłosić – ale nie sąsiadowi, a starostwu powiatowemu lub urzędowi miasta. Słupki ogrodzeniowe dostosowane do ogrodzeń o różnej wysokości znajdziesz na https://www.siatkopol-sklep.pl/category/slupki-ogrodzeniowe.

Ogrodzenie od sąsiada na granicy działek

Ogrodzenie od sąsiada można jednak postawić również na granicy dwóch posesji. W takim przypadku obie sąsiadujące strony muszą porozumieć się co do jego budowy i kształtu. A do wznoszenia i późniejszej pielęgnacji bariery stosuje się nie tylko przepisy prawa budowlanego, ale również Kodeksu cywilnego.

Ogrodzenie na granicy działek staje się najczęściej własnością wspólną. W związku z tym obie strony muszą wyrazić zgodę na wzniesienie ogrodzenia. Warto sporządzić stosowny dokument. Jeśli bowiem sąsiad zakwestionuje swoją zgodę czy też działka zmieni właściciela, warto mieć potwierdzenie pierwotnych ustaleń. Inaczej konieczna może być rozbiórka bariery.

Skoro ogrodzenie na granicy działek ma być własnością wspólną, najlepiej ustalić z sąsiadem również podział kosztów. Co do zasady, obie strony powinny sfinansować je po połowie. A później przeznaczać takie same nakłady sił i środków do jego utrzymania. W tym przypadku nie możemy jednak podeprzeć się przepisami. Wyrażenie przez sąsiada zgody na budowę ogrodzenia na granicy działki nie nakłada bowiem na niego obowiązku finansowania takiej inwestycji.

Jeśli sąsiad nie ma ochoty partycypować w kosztach, można zdecydować się na tańszy wariant, na przykład z wykorzystaniem siatki. Szeroki wybór siatek znajdziesz na https://www.siatkopol-sklep.pl/.

Budowa ogrodzenia działki – o jakich przepisach jeszcze trzeba pamiętać?

Ogrodzenie od sąsiada podlega jeszcze kilku ograniczeniom. Ich podstawą jest rozporządzenie ministra infrastruktury z kwietnia 2002 r. Zgodnie z nim ogrodzenie nie może być niebezpieczne dla ludzi ani zwierząt. Co to oznacza w praktyce? Do wysokości 180 centymetrów nie mogą znajdować się na nim żadne ostro zakończone elementy. Dotyczy to przede wszystkim grotów, które są popularnym wykończeniem niektórych przęseł ogrodzeniowych.

Wytyczne są związane także z furtkami oraz bramami. Powinny otwierać się do wnętrza działki – w przypadku ogrodzenia od sąsiada na granicy działek nie ma z tym oczywiście problemu. Minimalna szerokość furtki to 90 centymetrów, a bramy – 240 centymetrów.Wyjątkowe przepisy regulują ustawienie słupków ogrodzeniowych czy też innych elementów w pobliżu infrastruktury publicznej. Pod tym pojęciem kryją się różnego rodzaju publiczne drogi oraz tory kolejowe. W takiej sytuacji również należy zgłosić budowę w odpowiednim urzędzie. Jeśli w ciągu 21 dni urzędnicy nie zgłoszą sprzeciwu, można rozpocząć stawianie ogrodzenia.